ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΤΟΥΤΣΕΝ

Στο θιβετανικό ημερολόγιο υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά ευοίωνες για την άσκηση διαλογισμού και αρετής. Ο,τιδήποτε θετικό συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια τέτοιων ημερών αποκτάει περισσότερη δύναμη και πολλαπλασιάζεται χιλιάδες και εκατομμύρια φορές. Έχει αποδειχθεί ότι οι υπολογισμοί του θιβετανικού ημερολογίου – οι οποίοι έχουν γίνει εδώ και αιώνες βάσει του Καλατσάκρα Τάντρα, της αστρολογίας και της αστρονομίας – χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ακρίβεια, κατά πολύ μεγαλύτερη άλλων μεθόδων υπολογισμού. Ως εκ τούτου, είναι πολύ καλό να εκτελεί κανείς ασκήσεις συσσώρευσης αρετής και θετικές πράξεις στις ειδικές ημέρες που επισημαίνονται στο συγκεκριμένο ημερολόγιο.

Οι αρετές και τα οφέλη κατά τη διάρκεια ενός Ντούτσεν και ιδιαιτέρως του ομαδικού διαλογισμού

Γενικά ένα Ντούτσεν εορτάζεται έντονα και με πολλές δραστηριότητες απ’ όλες τις παραδόσεις του θιβετανικού βουδισμού. Με δεδομένο ότι κάθε αρετή αυξάνεται πολλάκις, εξαγνίζοντας πολλές αρνητικότητες, οι βουδιστές ασκητές φροντίζουν να εκτελούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενάρετες πράξεις με σώμα, λόγο και νου.

  • Με το σώμα ανάβουν λάμπες βουτύρου (φως), προσφέρουν υλικές προσφορές για τις τελετές, κάνουν περιφορές από ιερά σημεία (π.χ. γύρω από μια στούπα), απελευθερώνουν και σώζουν ζώα κλπ.
  • Mε το λόγο απαγγέλουν σούτρες, ευοίωνες προσευχές, μάντρα κλπ.
  • Mε το νου αναπτύσσουν Μποντιτσίτα (το πνεύμα της μεγάλης συμπόνιας) επίγνωση και συγκέντρωση κλπ.

Όπως αναφέρεται στις σούτρες, εάν οι ενάρετες πράξεις εκτελούνται στα πλαίσια μιας ομάδας, οι αρετές και τα οφέλη είναι απίστευτα, επειδή όσοι συμμετέχουν μοιράζονται τα οφέλη της συνολικής αρετής της ομάδας.

Για παράδειγμα, αν τρεις χιλιάδες άτομα συμμετάσχουν σε μια προσφορά φωτός και ο καθένας προσφέρει χίλια φώτα, κάθε ένας από τους τρεις χιλιάδες ανθρώπους συσσωρεύει αρετή σαν να πρόσφερε τρία εκατομμύρια φώτα, πλέον του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος του Ντούτσεν. Όπως ανεφέρθη σ’ ένα Ντούτσεν η συσσώρευση αρετής πολλαπλασιάζεται χιλιάδες ή και εκατομμύρια φορές οπότε η θετικότητα και η αρετή που προκύπτει είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Αυτή είναι μια πολύ σπάνια ευκαιρία να συσσωρεύει κανείς τεράστια  ποσότητα αρετής, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως όταν μιλάμε για λαϊκούς ασκητές. Έτσι, όλοι οι ασκητές είναι σημαντικό να κάνουν χρήση αυτής της σπουδαίας ευκαιρίας συμμετέχοντας σε ομαδικές διαδικασίες έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρουν πολλά φώτα ευχόμενοι το φως να εξαλείψει το σκοτάδι της άγνοιας και η σπίθα της σοφίας να ανάψει στις καρδιές όλων των όντων, να σώζουν και να απελευθερώνουν ζώα που προορίζονταν για θάνατο ευχόμενοι όλοι οι Μποντισάτβα και οι φωτισμένοι δάσκαλοι να έχουν μακροημέρευση και όλα τα όντα να είναι υγιή, να απαγγέλουν σούτρες ευχόμενοι να υπάρξει ειρήνη σ’ όλο τον κόσμο και το Ντάρμα να ανθεί όπου υπάρχουν όντα που δυστυχούν, να απαγγέλουν ευοίωνες προσευχές και μάντρα ευχόμενοι να υπάρξει γαλήνη και ευτυχία σ’ όλα τα όντα, να αναπτύσσουν Μποντιτσίτα το πνεύμα της μεγάλης συμπόνιας δηλαδή που αγκαλιάζει όλα ανεξαιρέτως τα όντα και γενικά να αφιερώνουν όλη την αρετή που συσσωρεύεται από όλα τα όντα, κάθε θετικότητα που έχει υπάρξει και θα υπάρξει ευχόμενοι όλα τα όντα να απελευθερωθούν και να λυτρωθούν από τα δέσμια της άγνοιας και να βιώσουν την ύψιστη κατάσταση και τη βαθύτερη ουσία τους. 

Έτσι τα οφέλη και η συσσώρευση αρετής αρχικά αγγίζει τα όντα που εκτελούν έναν ομαδικό διαλογισμό και εν συνεχεία μέσω των ευχών και των αφιερώσεων και τη δύναμη του νου διαχέεται, παντού, σε κάθε κόσμο, σ’ όλα τα όντα.

Τσότρουλ Ντούτσεν, το πρώτο από τα τέσσερα Ντούτσεν

Εντός ενός ημερολογιακού σεληνιακού έτους υπάρχουν τέσσερα Ντούτσεν με το πρώτο εξ’ αυτών να είναι το επονομαζόμενο Τσότρουλ Ντούτσεν (Chotrul Düchen) που σημαίνει «Ο μήνας των μεγάλων θαυμάτων του Βούδα Σακυαμούνι». Λέγεται έτσι επειδή ο Βούδας Σακυαμούνι προκειμένου να αυξηθεί η αρετή και η ευλάβεια των νυν και μελλοντικών μαθητών του, εκτέλεσε μια σειρά μεγάλων έργων ή θαυμάτων η οποία διήρκεσε δεκαπέντε ημέρες, όπου κάθε ημέρα εκτέλεσε και ένα διαφορετικό «θαύμα».

Ο μήνας αυτός ακολουθεί το Λόσαρ, αντιστοιχώντας στον πρώτο μήνα του νέου θιβετανικού έτους και κατά τη διάρκειά του – όπως αναφέρεται σε πολλές σούτρες – οποιαδήποτε θετική πράξη πολλαπλασιάζεται εκατομμύρια φορές κάτι που αφορά ιδιαιτέρως στις πρώτες δεκαπέντε ημέρες του νέου έτους. Ο μεγάλος εορτασμός του Τσότρουλ Ντούτσεν πραγματοποιείται τη δέκατη πέμπτη ημέρα του πρώτου μήνα, την ημέρα της πανσελήνου δηλαδή και ονομάζεται Μπούμγκιουρ Ντάουα (Bumgyur Dawa.)

Ο Βούδας εκτέλεσε αυτά τα μεγάλα έργα σε ηλικία 40 ετών, στα πλαίσια ενός είδους διαγωνισμού που έγινε ανάμεσα στους δασκάλους των κύριων φιλοσοφικών σχολών της τότε εποχής στην Ινδία, όπου ο καθένας θα επιδείκνυε ιδιαίτερες δυνάμεις και ικανότητες του ως απόδειξη της πνευματικής του επίτευξης, με εκείνον που θα επιδείκνυε τις σπουδαιότερες να κέρδιζε τον σεβασμό όλων. Αυτό συνέβη μπροστά σε μια τεράστια συνέλευση περισσοτέρων από εκατό χιλιάδων ανθρώπων ανάμεσα στους οποίους ήταν βασιλείς και ευγενείς που συνήθιζαν να χορηγούν και να στηρίζουν τους σπουδαιότερους ασκητές.

Αναλυτικά αυτές οι πράξεις του Βούδα αναφέρονται σε διάφορα κείμενα. Ενδεικτικά και μεταξύ άλλων ο Βούδας πρόβαλε θαυματουργικά διάφορα φαινόμενα όπως ένα δέντρο που εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες το οποίο ήταν στολισμένο με πολύτιμα πετράδια, δημιούργησε μια μεγάλη λίμνη  όταν πέταξε το νερό με το οποίο έπλυνε τα πόδια του; λέγεται μάλιστα ότι το νερό αυτό είχε τις οχτώ θεραπευτικές ιδιότητες, πρόβαλε δυνατό φως από το σώμα του έτσι ώστε ο καθένας μπόρεσε να δει και τα έξι πεδία των όντων μέσα στη σαμσάρα, πρόβαλε τόσο δυνατή ενέργεια και δύναμη έτσι ώστε καθένας στη συνέλευση μπόρεσε να αποκτήσει ενόραση, εκδήλωσε φως και όλοι ανέπτυξαν απέραντη συμπόνια και αγάπη κ.α. Οι σπουδαίες αυτές πράξεις διήρκεσαν δεκαπέντε ημέρες, τις πρώτες οκτώ στα πλαίσια του διαγωνισμού και τις υπόλοιπες άνευ διαγωνισμού, αφού πλέον οι άλλοι έξι συμμετέχοντες είχαν αποσυρθεί.

Painting of the Buddha supernaturally multiplying his body, referred to as the miracle at Sravasti

Ζωγραφιά που αναφέρεται στα μεγάλα έργα του Βούδα, όπου εμφανίζει πολλές προβολές του σώματός του.

Εδώ είναι σημαντικό να διευκρινισθεί προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες και μπερδέματα, ότι ο Βούδας δεν συνήθιζε να επιδεικνύει τις πνευματικές δυνάμεις που είχε αποκτήσει μέσα από την ύψιστη πραγμάτωσή και την τέλεια διαλογιστική συγκέντρωσή του. Παρόλα αυτά εκτέλεσε όλα αυτά τα μεγάλα έργα γιατί γνώριζε ότι μέσω αυτών πολλά όντα θα εμπνέονταν, και θα στρέφονταν στην άσκηση του Ντάρμα με αποτέλεσμα να ωφεληθούν και να αναπτυχθούν πνευματικά, μερικά μάλιστα σημείωσαν αξιοσημείωτη πρόοδο φτάνοντας σύντομα σε υψηλά επίπεδα αφύπνισης. Άλλωστε όπως είχε πει, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο θαύμα είναι το να μπορέσει ο καθένας να αναπτύξει συμπόνια, αγάπη και καλοσύνη αντί του μίσους, της ζήλειας και της προσκόλλησης και δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο και πιο ουσιώδες απ’ αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη από τις τέσσερις μεγάλες ημέρες ενός ημερολογιακού σεληνιακού έτους, το πρώτο Ντούτσεν ή όπως συχνά λέγεται «Η μεγάλη ευκαιρία» που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας χρονιάς στο θιβετανικό ημερολόγιο.

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Posted in ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
2 comments on “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΤΟΥΤΣΕΝ
  1. […] Περισσότερα για το Σάγκα Ντάουα Ντούτσεν ή Βέσακ ΕΔΩ. […]

  2. […] Περισσότερα για το Σάγκα Ντάουα Ντούτσεν ή Βέσακ ΕΔΩ. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,046 other subscribers
%d bloggers like this: