ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΣΟΚ, το επιδέξιο μέσο διαλογισμού της Βατζραγιάνα

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΙΣ

Μιλήσαμε ως τώρα για συσσώρευση και συγκέντρωση. Στην πρακτική Γκανατσάκρα ή Τσοκ όταν μιλάμε για συσσώρευση αναφερόμαστε σε τέσσερα είδη ή κατηγορίες, τις λεγόμενες «Τέσσερις Συσσωρεύσεις», οι οποίες αφορούν σε:

  • 1. Ασκητές
  • 2. Προσφερόμενες ουσίες
  • 3. Γιντάμ ή Διαλογιστικές Θεότητες
  • 4. Αρετή και σοφία

Αναλυτικότερα, η πρώτη συσσώρευση είναι γνωστή ως «Η Συγκέντρωση των καλότυχων ατόμων», γιατί μόνο όντα με πολύ καλό κάρμα μπορούν να ασκηθούν στο ύψιστο μονοπάτι της Βατζραγιάνα. Άνδρες και γυναίκες, ταντρικοί ασκητές συγκεντρώνονται για τη γιορτή του Τσοκ, στις ευοίωνες ημέρες του σεληνιακού ημερολογίου (π.χ. πανσέληνος), στις ειδικές βουδιστικές επετείους, πριν τη θιβετανική πρωτοχρονιά Λόσαρ κ.α. Σημαντικό μέρος της πρακτικής είναι ότι οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την αγνή και καθαρή θέαση και αντίληψη για όλα τα φαινόμενα.

Η δεύτερη αναφέρεται στη «Συγκέντρωση των Προσφερόμενων Ουσιών». Αναφέρεται στις στέρεες και υγρές ουσίες που θα προσφερθούν από τους ασκητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής. Λέγεται ότι οι βρώσιμες ουσίες αντιστοιχούν στα επιδέξια μέσα και τα υγρά στη σοφία. Είναι σημαντικό στο Τσοκ να συμπεριληφθούν πολλές διαφορετικές ουσίες, που έχουν προσφερθεί ιδιαίτερα γενναιόδωρα, χωρίς ο ασκητής να υιοθετήσει μία μίζερη στάση, προσφέροντας π.χ. μικρές ποσότητες ή χρησιμοποιημένα και ακάθαρτα υλικά. Γενικότερα αντιλαμβανόμαστε τις προσφερόμενες ουσίες ως αμβροσία και νέκταρ και όχι ως κοινό φαγητό και ποτό.

Η τρίτη συλλογή ή συγκέντρωση αφορά σ’ αυτό που παραδοσιακά ονομάζεται «Η συγκέντρωση των διαλογιστικών όψεων (Γιντάμ) που είναι η πηγή κάθε επίτευξης». Αυτό σημαίνει ότι δεν προσφέρουμε απλά σε μια μόνο διαλογιστική όψη, αλλά σ’ ένα ολόκληρο μάνταλα, ή ακόμη και σε πολλά μάνταλα, καθένα αποτελούμενο από μια κύρια όψη μαζί με τη συνοδεία της. Είναι σημαντικό ως υποστήριξη στην πρακτική μας, να έχουμε ένα άγαλμα, ή μια εικονογραφία Τάνκα (thangka) ή μια φωτογραφία του μάνταλα κάθε φορά που προσφέρουμε Τσοκ.

Η τέταρτη και τελευταία συσσώρευση είναι «Η συσσώρευση αρετής και σοφίας», ουσιαστικά το αποτέλεσμα των τριών πρώτων. Η πρακτική του Τσοκ είναι μια πολύ ισχυρή μέθοδος για συσσώρευση αρετής και  σοφίας. Ο ορισμός της έννοιας της αρετής ποικίλλει, όμως με απλά λόγια μιλάμε για συσσώρευση αρετής αναπτύσσοντας στο νου μας διανοητικές έννοιες όπως η συμπόνια, η αφοσίωση, η γενναιοδωρία, η εξομολόγηση κ.ο.κ., καθώς και με την ανάπτυξη μη διανοητικών εννοιών όπως ο οραματισμός και η διάλυσή του κ.α. Σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο, συσσωρεύουμε αρετή με το να μην προσκολλιόμαστε σε καμία δυαδική έννοια κατά τη διάρκεια της πρακτικής, και σοφία με το να παραμένουμε στη μη δυαδικότητα πέρα από κάθε εννοιολογική αναφορά, πέρα από κάθε σημείο αναφοράς.

Εν συνεχεία περισσότερα για τα οφέλη μιας προσφοράς Τσοκ
Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Posted in ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,046 other subscribers
%d bloggers like this: