KHENPO NGEDON, Brief biography. ΚΕΝΠΟ ΝΕΝΤΟΝ, Σύντομο βιογραφικό.

Below you can find brief biography of Khenpo Ngedon in Greek and English.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΠΟ ΝΕΝΤΟΝ ΡΙΓΚΝΤΡΟΛ

Ο Κένπο Νέντον γεννήθηκε στο Ντένκογκ, Καμ του ανατολικού Θιβέτ, στις 14 Δεκεμβρίου 1969. Το 1987 πήγε στην Ινδία και σπούδασε στο Ινστιτούτο Ανώτατων Βουδιστικών Σπουδών Ναλάντα (Nalanda), στη Ρούμτεκ του Σικκίμ (Rumtek, Sikkim), εκεί που βρίσκεται το κεντρικό μοναστήρι των Κάρμα Κάγκιου και η έδρα του προηγούμενου (16ου) Γκυάλουα Κάρμαπα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 9 χρόνων σπουδών στην πνευματική γνώση του Τριπιτάκα (τρία «καλάθια» ή υποδιαιρέσεις των βουδιστικών κειμένων) και στις ανώτερες επιστήμες του Βουδισμού, του απονεμήθηκε ο ιδιαίτερα τιμητικός τίτλος του «Κένπο».

Αφού έλαβε τον τίτλο, του ζητήθηκε να σπουδάσει και να κάνει debate (διαλογική αντιπαράθεση) μαζί με τον Κάρμαπα στην Κάλιμπον (Kalimpong) της Ινδίας. Εν συνεχεία δίδαξε για έξι χρόνια βουδιστική φιλοσοφία στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα (ΚΙΒΙ), στο Νέο Δελχί (Ινδία) ενώ αργότερα, το 2001, κατόπιν αιτήματος της Αυτού Αγιότητας του 17ου Κάρμαπα άρχισε να διδάσκει στο Βουδιστικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Shri Diwakar Vihara στην Κάλιμπον, Ινδία, για ένα διάστημα τριών και πλέον χρόνων.

Σήμερα ο Κένπο μένει μόνιμα στη Μάλαγα της Ισπανίας, όπου διδάσκει, μεταφράζει και υποστηρίζει τη βιβλιοθήκη του ισπανικού κέντρου Κάρμα Κάγκιου, Karma Guen. Διδάσκει επίσης και σε άλλα κέντρα Κάρμα Κάγκιου της Ισπανίας που τελούν υπό την πνευματική καθοδήγηση του Κάρμαπα, καθώς και διεθνώς σε διάφορα κέντρα της Ευρώπης. Ο Κένπο με χαρά αποδέχεται τις προσκλήσεις διαφόρων κέντρων, αφιερώνοντας το χρόνο του για να μοιραστεί τις αυθεντικές διδασκαλίες της βουδιστικής φιλοσοφίας.

Επιπρόσθετα ο Κένπο Νέντον βοηθά στην ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση του μοναστηριού Σάμγκουλ Τάσι Τσέκορ Λινγκ (Shamgul Tashi Chokhor Ling) που βρίσκεται στην περιοχή Γιούσου (Yushu) του ανατολικού Θιβέτ και το οποίο είχε χτιστεί πριν από 700 χρόνια, ενώ υποστηρίζει τους κατοίκους της πόλης, η οποία είχε πληγεί σοβαρά από τον καταστροφικό σεισμό της 14ης Απριλίου, 2010.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://ngedon-rigdrol.com

Σχετικά με τον όρο “Κένπο”

Ο όρος «Κένπο» (στα αγγλικά Khenpo ή Khyenpo) είναι ένας πνευματικός τίτλος που δίνεται σε πολυμαθείς λόγιους δασκάλους του θιβετανικού βουδισμού. Κυριολεκτικά η θιβετανική λέξη «Κένπο» σημαίνει «σοφός» (στα σανσκριτικά ο αντίστοιχος όρος είναι Παντίτα/Pandita).

Ο εν λόγω τίτλος απονέμεται σε όσους έχουν συμπληρώσει 9-10 χρόνια εντατικής εκπαίδευσης σε κάποιο βουδιστικό ινστιτούτο ανώτατων σπουδών (Σέντρα-Shedra στα θιβετανικά), όπου κανείς μαθαίνει επιπρόσθετα των προκαταρκτικών σπουδών Ανώτατη Βουδιστική Φιλοσοφία και Επιστήμες του Βουδισμού, και αφού εν συνεχεία διατελέσουν για τουλάχιστον τρία χρόνια δάσκαλοι σε ινστιτούτο Ανώτερων Σπουδών.

Ένας Κένπο γνωρίζεται τέλεια τόσο τις τρεις συλλογές ή «καλάθια» των βουδιστικών γραφών (Τριπιτάκα/Tripitaka στα Σανσκριτικά) όσο και όλες τις ανώτερες σπουδές του Βουδισμού (προχωρημένες διδασκαλίες για την κενότητα και τη φύση του νου, μέση οδός, διαλογική αντιπαράθεση/debate, διαλεκτική, ρητορική κ.α.).

Σε αντιστοιχία με το σύγχρονο δυτικό εκπαιδευτικό σύστημα, ο τίτλος του Κένπο είναι ισοδύναμος με το ακαδημαϊκό τίτλο του διδακτορικού (Phd) .

Αυτό είναι οι γενικές απαιτήσεις για να αποκτήσει κάνεις τον τίτλο Κένπο, ωστόσο κάποιες από αυτές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των τεσσάρων σχολών του θιβετανικού βουδισμού.

ΚΕΝΠΟ ΝΕΝΤΟΝ ΡΙΓΚΝΤΡΟΛ / KHENPO NGEDON RIGDROL

BRIEF BIOGRAPHY OF KHENPO NGEDON RIGDROL

Khenpo Ngedon was born in Denkhog, Kham, which is located in eastern Tibet, on December 14th 1969. He came to India in 1987 and studied at Nalanda Institute of Advanced Buddhist Studies, in Rumtek Sikkim, which is situated at the main monastery of Karma Kagyu and site of late (16th) Gyalwa Karmapa. After successfully complete 9 years of studies of spiritual knowledge of the Tripitaka and the higher sciences of Buddhism, he was awarded the title of Khenpo.

After attaining the Khenpo title he was requested to become the debating and study partner of the Karmapa in Kalimpong, India. Afterwards he began teaching Buddhist Philosophy for six years at the Karmapa International Buddhist Institute (KIBI), in New Delhi (India). Later on, in 2001 at the request of His Holiness the Karmapa he began teaching for over than three years at Shri Diwakar Vihara Buddhist Research and Education Institute in Kalimpong, India.

Currently Khenpo is based in Malaga Spain, where he teaches and supports the Library and Translation projects at the Spanish Karma Kagyu Center of Karma Guen.

As a resident of Spain, Khenpo also gives teachings in other Spanish Karma Kagyu centers below the spiritual guidance of His Holiness the Karmapa, as well as international Teachings. Khenpo is always happy to accept invitations giving and dedicating his time to share the authentic teachings of Buddhist philosophy.

Khenpo helps to the rebuilding and restoration of the Shamgul Tashi Chokhor Ling Monastery (Khenpo Ngedon’s Monastery) which is located at Yushu in Eastern Tibet and had been raised for over 700 years, and supports Yushu’s population, a town which has been seriously damaged by the catastrophic earthquake of 14th April 2010.

More information at http://ngedon-rigdrol.com

What the term “Khenpo” means

The term ‘Khenpo’ (also spelled Khyenpo) is a spiritual degree given to the scholar masters of Tibetan Buddhism. ‘Khenpo’ in Tibetan literally means “wise one” (in Sanskrit the term is Pandita) and refers to those who have completed 9-10 years of training in a Buddhist institute of higher studies (which in Tibetan called Shedra), where they learn, among other subjects Buddhist Philosophy, in addition to the basic preliminary courses, and after serving at least three years as a teacher in an institute of higher studies, they are conferred and awarded the title Khenpo.

A Khenpo has perfectly the spiritual knowledge of the Tripitaka and the higher studies of Buddhism (advanced teachings on emptiness and on the nature of mind, middle way, debate, dialectics etc.). The title of Khenpo is equivalent to the western academic title of Ph.D. of modern educational system.

This is the general requirements to obtain the title Khenpo, however some of them can be different among the four schools of Tibetan Buddhism.

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in BIOGRAPHIES, ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,046 other subscribers
%d bloggers like this: