ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΤΖΑΜΠΑΛΑ

Ένας πνευματικός ασκητής χρειάζεται να έχει:

  • Ευημερία για να μπορέσει να ασκηθεί ανεμπόδιστα,
  • Συντρόφους που τον συνοδεύουν στο πνευματικό μονοπάτι, 
  • Ντάρμα, τις πνευματικές οδηγίες και εξηγήσεις δηλαδή
  • καθώς και ένα μέρος ενεργειακά κατάλληλο για άσκηση.

Μονάχα εφόσον εκπληρώνονται όλα αυτά, μπορεί να πετύχει ένας ασκητής στην πνευματική του εξέλιξη.

Εάν λείπουν κάποια από αυτά τα εφόδια που μας επιτρέπουν να ασκηθούμε ανεμπόδιστα και απρόσκοπτα, η πνευματική εξέλιξή μας θα έχει εμπόδια. Η φτώχεια είναι ένα εμπόδιο που προκύπτει εξ’ αιτίας της έλλειψης αρετής. Αν κάποιος δεν έχει τις απαραίτητες συνθήκες επιβίωσης, δεν θα έχει και την απαιτούμενη ενέργεια και έμπνευση για να ασκηθεί στο Ντάρμα.

Η άσκηση του Ντζάμπαλα είναι μια διαλογιστική μέθοδος της Βατζραγιάνα που κάνει ακριβώς αυτό, να ενισχύει δηλαδή την τύχη, την αφθονία και την ευημερία κάθε ασκητή, βοηθώντας στο να αποκτήσει τις προαπαιτούμενες συνθήκες, ενώ επιπρόσθετα είναι μια επιδέξια μέθοδος του βουδισμού, που χρησιμοποιεί την επιθυμία του ανθρώπου για πλούτο και ευημερία ως μέσο για την πνευματική εξέλιξη και ανέλιξή του.

Ο Ντζάμπαλα είναι ένας Μποντισάτβα, η ενσάρκωση της τέλειας γενναιοδωρίας όλων των Βούδα. Σύμφωνα με τις σούτρα, μια μέρα, καθώς ο Βούδας Σακυαμούνι δίδασκε, δαίμονες προσπάθησαν να τον ενοχλήσουν δημιουργώντας εμπόδια.

Ο Ντζάμπαλα εμφανίστηκε μπροστά στον Βούδα και τον προστάτευσε. Αναγνωρίζοντας την ηρωική πράξη του Ντζάμπαλα, ο Βούδας τον ρώτησε εάν θα ήθελε να γίνει Προστάτης του Ντάρμα, για να βοηθά όλα τα αισθανόμενα όντα να ξεπερνούν τα εμπόδιά τους. Ο Ντζάμπαλα δέχτηκε την προσφορά του Βούδα και από τότε παρέχει άμεση βοήθεια σ’ όσους επικαλούνται το όνομά του ή απαγγέλουν το μάντρα του. Οι ευλογίες του φέρνουν καλή τύχη, αυξάνουν την αρετή, την ευφυΐα, διευρύνουν τη ζωή, και παρέχουν υλικά και πνευματικά οφέλη.

Η δραστηριότητα του είναι να απομακρύνει τη φτώχεια και την έλλειψη καλών συνθηκών για πνευματική ανάπτυξη, παρέχοντας υλική και πνευματική αφθονία.

Καθώς ο πραγματικός πλούτος δημιουργείται μέσα από τη συσσώρευση αρετής, θα πρέπει κανείς να προσπαθεί για την πνευματική επίτευξη ασκώντας το Ντάρμα. Όμοια, η σοφία και οι επιτεύξεις των αληθινών σίντι (ικανοτήτων), θα εκδηλωθούν.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,046 other subscribers
%d bloggers like this: