ΤΣΙΚΣΕ ΚΟΥΝΤΡΟΛ, ΑΘΗΝΑ 2011. Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις και σημαντικές διευκρινίσεις.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το να δοθούν 26 αυθεντικές ταντρικές μυήσεις της σειράς μεταδόσεων Τσίκσε Κούντρολ είναι ένα ιδιαίτερο και εξαίρετο γεγονός.

Προκειμένου λοιπόν να γίνει κατανοητή η ιδιαιτερότητα αυτού του γεγονότος καθώς και το να γνωρίζουμε τη σημασία διάφορων «τεχνικών όρων», ακολουθεί μια σειρά συχνών ερωτήσεων που απαντιούνται από τη Λάμα Μαριάντζελα, τη μόνιμη δασκάλα του κέντρου Κάρμα Ντρουμπ Γκιου Τσεκορ Λινγκ-Bodhi Path.  

  • Γιατί η σειρά μυήσεων του Τσίκσε Κούντρολ είναι ένα τόσο σημαντικό και σπάνιο πνευματικό γεγονός;

Ένα τέτοιο γεγονός εκπέμπει απεριόριστη ευλογία σε οποιοδήποτε τόπο και αν δοθεί. Λειτουργεί θετικά τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο. Η θετική αυτή ενέργεια έχει τη δύναμη να εξαγνίζει, να εξουδετερώνει πάσης φύσεως εμπόδια και πέπλα του νου μας, βοηθώντας παράλληλα στην εξάπλωση θετικότητας, αρμονίας και αφθονίας προς όφελος όλων των όντων και ιδιαίτερα στον τόπο που λαμβάνουν χώρα οι μεταδόσεις. Επιπλέον τέτοιου είδος μεταδόσεις δίνονται όλο και λιγότερο. Οι πραγματωμένοι δάσκαλοι, βλέποντας ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι είναι γεμάτοι απληστία και απασχολημένοι με εγωκεντρικούς σκοπούς, βλέποντας πως όλο και λιγότερα άτομα είναι κατάλληλα και επιθυμούν να ακολουθήσουνε ένα πνευματικό μονοπάτι,  δέχονται πλέον σε πολύ  σπάνιες περιπτώσεις να δώσουν τέτοιου είδους προγράμματα.

  • Τι σημαίνει Γιντάμ ή όψη διαλογισμού;

Στις διάφορες γενεαλογίες του θιβετανικού βουδισμού και ειδικότερα στη Βατζραγιάνα υπάρχουν πάρα πολλά Γιντάμ. Πολλοί θα έχετε δει εικόνες ή ζωγραφιές διαφόρων Γιντάμ να κοσμούν τους βουδιστικούς ναούς, ειρηνικές, αγριωπές και ημι-αγριωπές.

Το Γιντάμ είναι (προσωπική) όψη διαλογισμού ή θεότητα, το οποίο συμβολίζει και αντιπροσωπεύει την ύψιστη και τέλεια κατάσταση του νου όταν είναι απαλλαγμένος από όλα τα πέπλα του. Υπάρχουν πολλά Γιντάμ γιατί αυτή η ύψιστη κατάσταση έχει πολλές ιδιότητες και ποιότητες, οπότε κάθε Γιντάμ παρόλο που ενσωματώνει όλες τις ιδιότητες της φώτισης, «εξειδικεύεται» ιδιαίτερα σε κάποιες από αυτές. Επίσης, επειδή η ύψιστη κατάσταση εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να την απεικονίσουμε.

Το Γιντάμ αποτελεί μία από τις τρεις ρίζες του καταφυγίου στο μονοπάτι του Διαμαντένιου Δρόμου ή Βατζραγιάνα. Οι τρεις ρίζες είναι: ο φωτισμένος δάσκαλος ή Γκούρου, τα Γιντάμ και οι Προστάτες του Ντάρμα μαζί με τις Ντακίνι. Όταν κανείς ασκείται στο ανώτατο βουδιστικό μονοπάτι της Βατζραγιάνα, αυτά τα τρία θεωρούνται η ρίζα όλης της πραγμάτωσης.

Στην πραγματικότητα και πάντα σύμφωνα με τη Βατζραγιάνα, αυτές οι ρίζες ενώνονται στη μορφή του φωτισμένου δασκάλου ή Γκούρου, γιατί η ευλογία του και η καθοδήγηση του είναι η βάση της κάθε πραγμάτωσης που θα έχουμε, ανεξάρτητα ποιον διαλογισμό κάνουμε.

Έτσι, το να θεωρούμε όλες τις όψεις και μυήσεις που παίρνουμε, ουσία και ευλογία του ριζικού δάσκαλου μας, θεωρείται η ύψιστη θεώρηση.

  • Τι σημαίνει «μύηση» σύμφωνα με τη Βατζραγιάνα;

Η Μύηση (Θιβ. Ουάνγ/Σκτ. Αμπισέκα), ή ενδυνάμωση ή μετάδοση, είναι μια παραδοσιακή τελετή του διαμαντένιου δρόμου (Βατζραγιάνα), με την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά ευλογίας της εκάστοτε διαλογιστικής όψης (Γιντάμ) και των ιδιοτήτων της από το δάσκαλο στο μαθητή. Σε συνδυασμό με την προφορική μετάδοση (Θιβ. Λουνγ) και τις αναλυτικές εξηγήσεις (Θιβ. Τρι) αποτελούν την πλήρη ευλογία και εξουσιοδότηση προκειμένου να ασκηθούμε στην εκάστοτε διαλογιστική όψη και να απαγγείλουμε το αντίστοιχο Μάντρα.

Τεχνικά μέσα από αυτή τη διαδικασία ο δάσκαλος μεταδίδει τις ύψιστες ιδιότητες και ποιότητες που συμβολίζουν τα Γιντάμ, δηλαδή την ύψιστη κατάσταση του νου. Μπορούμε να πούμε ότι ο δάσκαλος κατά κάποιο τρόπο «φυτεύει» σπόρους διαφόρων ιδιοτήτων της φώτισης στη ροή της συνείδησης του κάθε ατόμου που λαμβάνει τη μύηση.

Έτσι αυτή η τελετουργία είναι μια καθαρά ενεργειακή μετάδοση που ξεχύνεται από την ευλογία της γενεαλογίας, μέσα από τον πραγματωμένο νου ενός δασκάλου προς τους μαθητές. Με δεδομένο ότι οι ιδιότητες αυτές είναι εγγενείς, έμφυτες και αυθύπαρκτες στο νου κάθε όντος, μπορούμε επίσης να πούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ο δάσκαλος τις «ξυπνάει» γιατί κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή «κοιμούνται».

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι το όφελος του να λάβει κανείς 26 μυήσεις διαφόρων Γιντάμ αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας και δύναμης που μπορεί να εξαγνίσει το νου μας σε πολύ βαθύ επίπεδο αφήνοντας το διάστημα που χρειάζεται για να προβάλλουν θετικές συνθήκες και καταστάσεις και σε εξωτερικό επίπεδο.

  • Μπορεί να “φωτιστεί” κανείς λαμβάνοντας αυτές τις μυήσεις;

Φυσικά μια μύηση δεν είναι ένα μαγικό χάπι ή μια υπερφυσική δύναμη του δασκάλου που μας «φωτίζει» ξαφνικά! Όλα στηρίζονται στη δύναμη που έχει ο ίδιος μας ο νους και στο γεγονός ότι είναι εκ φύσεως τέλειος. Όποιος λαμβάνει μια μύηση θα χρειάζεται να έχει το άνοιγμα και τη θέληση να λάβει αυτές τις ύψιστες διδασκαλίες – γιατί έχει κατανοήσει το όφελος και τη σημασία τους- και γιατί έχει αναπτύξει το ισχυρό κίνητρο της Μποντιτσίτα, δηλαδή την επιθυμία να βοηθάει όλα τα όντα καθώς εξελίσσεται ο ίδιος. Μονάχα έτσι μπορεί ένας μαθητής να θεωρείται πραγματικά κατάλληλο δοχείο για να λάβει την πλήρη ευλογία ενός δάσκαλου.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι λαμβάνοντας όλες αυτές τις μυήσεις δεν σημαίνει πως κανείς φωτίζεται αυτομάτως. Ο δρόμος προς τη φώτιση είναι μακρύς, σταδιακός μα σταθερός όταν τον βαδίσουμε με ζήλο και σταθερότητα. Παίρνοντας τέτοιου είδους ευλογίες όμως, κάνουμε ένα σίγουρο και σημαντικό βήμα στο μονοπάτι της αφύπνισης, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία εξαγνίζονται πολλά πέπλα και τάσεις του νου που καθυστερούν στην παρούσα φάση την πνευματική πρόοδο και εξέλιξή μας.

Εφαρμόζοντας εν συνεχεία την άσκηση του διαλογισμού ποιοτικά και με συνέπεια, θα μπορέσουμε να  καλλιεργήσουμε το νου μας έτσι, ώστε  να δούμε σταδιακά τους ώριμους καρπούς και τις πολλαπλές και υπέροχες ιδιότητες της φώτισης.

  • Ποιο είναι το ιδιαίτερο όφελος των μυήσεων της ταντρικής  παράδοσης του βουδισμού;

Αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε τα πάντα μέσω της δυαδικής αντίληψης. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που μας είναι αδύνατον να αντιληφθούμε την ύψιστη αλήθεια όλων των φαινομένων.

Γι’ αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε κάτι που να αντιπροσωπεύει αυτήν την ύψιστη κατάσταση. Όλες οι διαφορετικές διαλογιστικές όψεις των Γιντάμ που βλέπουμε σε εικόνες στους βουδιστικούς ναούς συμβολίζουν την ύψιστη κατάσταση του νου πέρα από αυτήν τη δυαδικότητα.

Η φάση της ανάπτυξης ή η φάση του οραματισμού σε κάποιο Γιντάμ (Θιβ. Κγιέριμ), αντιστοιχεί στη σχετική αλήθεια, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα φαινόμενα που προβάλλουν. Η φάση της ολοκλήρωσης ή απορρόφησης του οραματισμού (Θιβ. Τζόκριμ), αντιστοιχεί στο γεγονός ότι στο απόλυτο επίπεδο, τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν καμία πραγματική υπόσταση. Ταυτόχρονα κανείς θα πρέπει να κατανοήσει ότι και οι δύο αυτές φάσεις είναι στην ουσία τους αχώριστες.

Η φάση της απορρόφησης χρησιμοποιείται για να εξαντλήσουμε το πιστεύω ότι τα φαινόμενα έχουν μια πραγματική υπόσταση. Ενώ η φάση της ανάπτυξης του οραματισμού έχει σαν σκοπό να αποφύγουμε την ακραία αντίληψη ότι τα φαινόμενα είναι μόνο κενότητα. Με την κατανόηση ότι και τα δύο αποτελούν μια ουσία, θα φανερωθεί η αχώριστη ιδιότητα ύψιστης ευδαιμονίας και κενότητας του νου μας.

Διαλογιζόμενοι μ’ αυτόν τον τρόπο πάνω σε ένα Γιντάμ, κανείς δύναται να πραγματώσει τάχιστα την ύψιστη κατάσταση του νου του. Γι’ αυτόν τον λόγο η άσκηση πάνω σ’ ένα Γιντάμ ονομάζεται και «Η Ρίζα όλης της Πραγμάτωσης».

  • Πώς λειτουργεί η άσκηση πάνω σε ένα Γιντάμ;

Για παράδειγμα ο Τσενρέζιγκ είναι ένα πολύ γνωστό Γιντάμ που αντιπροσωπεύει την ύψιστη συμπόνια όλων των φωτισμένων, ο Μαντζούσρι την ύψιστη διάνοια και σοφία, η Τάρα τη γρήγορη δραστηριότητα για το καλό όλων των όντων κ.ο.κ.

Τα Γιντάμ μπορούνε  να απεικονίζονται επίσης ως διάφοροι Βούδες, ταντρικές όψεις διαλογισμού ή θεότητες, Μποντισάτβα, προστάτες του Ντάρμα ή ακόμα και ιστορικές μορφές φωτισμένων ασκητών. Όλα αυτά μας δόθηκαν ως ένα επιδέξιο μέσο υπέρβασης του κοινού μας νου σε νου τέλειας αφύπνισης. Οι μέθοδοι ήρθαν σε μας από τον ιστορικό Βούδα, από άλλους μεταγενέστερους φωτισμένους και ακόμα από ουράνια υπερκοσμικά όντα, έχοντας ως μοναδικό σκοπό την απελευθέρωση κάθε έμβιου όντος από τη δυστυχία της αλληλοεξαρτούμενης ύπαρξης, την Σαμσάρα.

Τα Γιντάμ έχουνε διάφορες μορφές και όψεις για το λόγο ότι οι διάφοροι μαθητές έχουνε ποικίλες τάσεις που πρέπει να εξαγνίσουν και ιδιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν. Κάνοντας άσκηση πάνω σ’ ένα Γιντάμ αυτές οι τάσεις γίνονται μέσα προς τη φώτιση. Στο ύψιστο επίπεδο της Βατζραγιάνα, οι διάφορες όψεις των Γιντάμ εκφράζουν τις ιδιότητες της συμπόνιας και της σοφίας και τη φωτισμένη εκδήλωση σώματος, λόγου και νου του φωτισμένου δασκάλου. Επιπροσθέτως,  εκφράζει την ικανότητά του να καθοδηγεί το μαθητή πέρα από την άγνοια και να τον συστήνει στην πραγματική φύση του νου του, χρησιμοποιώντας διάφορα επιδέξια μέσα.

Θεωρώντας ότι η ουσία του Γιντάμ είναι ίδια με την καλοσύνη του φωτισμένου δασκάλου μας, αναπτύσσουμε βαθιά εμπιστοσύνη που μας κάνει κατάλληλα δοχεία για να δεχθούμε την καθοδήγησή του  που θα μας οδηγήσει τελικά πέρα από τη Σαμσάρα. Ασκούμενοι πάνω σ’ ένα Γιντάμ μπορούμε να εξαγνίσουμε τη λανθασμένη τάση να βλέπουμε ό,τι προβάλει ως κάτι ακάθαρτο, αναπτύσσοντας την επίγνωση της αληθινής φύσης των πάντων.

ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ,

ΚΑΡΜΑ ΝΤΡΟΥΜΠ ΓΚΙΟΥ ΤΣΕΚΟΡ ΛΙΝΓΚ – BODHI PATH

Ρουμπέση 70 Ν. Κόσμος (πλησίον σταθμού μετρό & τραμ)

+30 6974373611,  info@bodhipath.gr  & karma.drubgyu.chokhor.ling@gmail.com

Μύηση Αμιτάμπα από τον Μπέρου Κυέντσε Ρίνποτσε, Σεπτέμβριος 2007, Βουδιστικό κέντρο Αθήνας


 

 

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,046 other subscribers
%d bloggers like this: