ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

PSYCHOLOGY AND MEDITATION, AN INNOVATIVE SERIES OF SEMINARS. ATHENS, APRIL-MAY 2011. PARENTAL EFFECTIVNESS TRAINING COMBINED WITH CALM ABIDING MEDITATION.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ. ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2011. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ ΓΑΛΗΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ.

Psychology and Meditation, Athens Seminar 2011, Ψυχολογία & Διαλογισμός, Σεμινάριο Αθήνα 2011

Psychology and Meditation, Athens Seminar 2011, Ψυχολογία & Διαλογισμός, Σεμινάριο Αθήνα 2011

Psychology and Meditation, Athens Seminar 2011, The funny part! Ψυχολογία & Διαλογισμός, Σεμινάριο Αθήνα 2011. Η εύθυμη πλευρά!

PSYCHOLOGY AND MEDITATION, AN INNOVATIVE SERIES OF SEMINARS. BUCURESTI ROMANIA, JUNE 2011. THE SCIENCE OF CONTEMPORARY PSYCHOLOGY MEETS THE ANCIENT MEDITATION, THE SCIENCE OF MIND.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΝΟΥ.

Psychology & Meditation, Romania course June 2011, Ψυχολογία & Διαλογισμός, Σεμινάριο Ρουμανία Ιούνιος 2011.

Psychology & Meditation, Romania course June 2011, Ψυχολογία & Διαλογισμός, Σεμινάριο Ρουμανία Ιούνιος 2011.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ », (ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012) ΕΔΩ


Posted in ARCHIVES, ΑΡΧΕΙΑ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,046 other subscribers
%d bloggers like this: