ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/CONTACT US

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων,

info@athensbuddhistcenter.org & karma.drubgyu.chokhor.ling@gmail.com

ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

You can contact us by sending a message to the following email addresses,

info@athensbuddhistcenter.org & karma.drubgyu.chokhor.ling@gmail.com

or you can fill out the form below.

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,046 other subscribers
%d bloggers like this: